Rawa Mazowiecka: na czwartkowej sesji Rady Miasta radni będą głosowali nad zmianami w tegorocznym budżecie

Data publikacji: 23.08.2021

W tym tygodniu na sesji Rady Miasta zbiorą się rawscy radni. Wśród rozpatrywanych uchwał znalazła się ta dotycząca zmian w tegorocznym budżecie.
Zmiany wynikają między innymi z pozyskania 3000 złotych na dowóz do punktów szczepień osób starszych i niepełnosprawnych oraz 10 000 złotych na promocję szczepień.
Do projektu wprowadzono także 18-tysięczne dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi na obsługę zadania „Czyste powietrze”.
Jeżeli chodzi o zmiany w wydatkach, to przeniesiono 50 000 złotych na realizację zadań związanych z ochroną zabytków – z wydatków na zadania statutowe, na wydatki na ten sam cel, ale w formie dotacji z budżetu Miasta. O podobną kwot zwiększono planowane wydatki na odbiór i zagospodarowanie odpadów.
Czwartkowa sesji Rady Miasta rozpocznie się o godzinie 10 w sali widowiskowej Miejskiego Domu Kultury w Rawie Mazowieckiej.

Autor: Łukasz Saptura