Rządowe dofinansowanie lokalnych dróg

Data publikacji: 15.06.2021

W Skierniewicach uroczyście podpisano umowy na dofinansowanie inwestycji drogowych w powiatach skierniewickim i rawskim oraz w Skierniewicach. Stosowne dokumenty podpisywali samorządowcy, zaś stronę rządową reprezentował Wojewoda Łódzki Tobiasz Bocheński.

Jak mówił podczas spotkania Wojewoda Łódzki, tylko w 2021 r. na inwestycje w Łódzkiem przeznaczono 150 mln zł. z budżetu państwa:

W imieniu samorządowców głos zabrał prezydent Krzysztof Jażdżyk:

W Skierniewicach, jak mówił prezydent Krzysztof Jażdżyk środki będą przeznaczone na budowę dróg w osiedlu Halinów:

Powiat rawski również otrzymał dofinansowanie. O szczegółach Starosta Józef Matysiak :

Kolejnym samorządem, który zyskał rządowe wsparcie jest gmina Maków. Mówi wójt Jerzy Stankiewicz:

Środki, które otrzyma gmina Bolimów zostaną przeznaczone na kolejny już etap przebudowy pewnej drogi powiatowej. Zdaniem wójta Stanisława Linarta pozwoli to na komfortowe przemieszczanie się do Węzła Wiskitki na A2:

Środki w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg otrzymała również Biała Rawska oraz gmina Regnów. W przypadku tej drugiej, jak mówi wójt Mariusz Cheba, przebudowa znacznie poprawi komfort mieszkańców: