Żyrardów: urzędnik ze Starostwa Powiatowego zatrzymany za korupcję

Data publikacji: 30.04.2021

Funkcjonariusze Centralnego Biura Antykorupcyjnego zatrzymali jednego z pracowników Wydziału Rolnictwa i Ochrony Środowiska w Starostwie Powiatowym w Żyrardowie. Do zatrzymania doszło w siedzibie urzędu podczas przekazywania 10 tysięcy złotych.

Tyle kosztować miało zobowiązanie się urzędnika do przygotowania dokumentów pozwalających na pozytywne rozpatrzenie wniosku o zezwolenie na zbieranie odpadów. Zatrzymano również dwoje przedsiębiorców z Warszawy.
Materiały dowodowe zostały przekazane do Prokuratury Okręgowej w Płocku. Wszyscy zatrzymani usłyszeli zarzuty korupcyjne. Urzędnik ze starostwa powiatowego decyzją sądu został aresztowany na dwa miesiące.
Wobec przedsiębiorców zostały zastosowane wolnościowe środki zapobiegawcze, w tym poręczenia majątkowe, zakaz kontaktu z innymi podejrzanymi w sprawie oraz dozór policji.