Uwaga, świąteczne zmiany w kursowaniu autobusów.

Data publikacji: 02.04.2021

Przejazdy poszczególnych linii są dopasowane do potrzeb mieszkańców, brana jest również pod uwagę sytuacja epidemiczna i wymogi obostrzeń sanitarnych.

Miejski Zakład Komunikacji Sp. z o.o. w Skierniewicach informuje:

W Wielką Sobotę autobusy na poszczególnych liniach będą kursowały według rozkładu jazdy jak w wolne soboty

4 kwietnia czyli w Wielkanoc – autobusy komunikacji miejskiej nie będą kursowały w ogóle.

W Wielkanocny Poniedziałek pojazdy MZK będą kursować według zmienionych rozkładów

Można sprawdzić także na stronie internetowej Miejskiego Zakładu Komunikacji Sp. z o.o. w Skierniewicach