Rawa Mazowiecka: podczas środowej sesji Rady Miasta będzie głosowany projekt uchwały dotyczący zmian w tegorocznym budżecie

Data publikacji: 13.04.2021

Podczas środowej sesji Rady Miasta Rawa Mazowiecka radni będą głosowali między innymi nad uchwałą dotyczącą zmian w tegorocznym budżecie.
Dochód miasta zwiększy się o 6500 złotych. To dofinansowanie z budżetu państwa, przeznaczone na pokrycie kosztów dowozu do punktów szczepień COVID-19, osób niepełnosprawnych lub starszych, które wymagają takiej pomocy.
Zmiany w planach wydatków będą dotyczyły również opracowanie dokumentacji technicznej przebudowy ulicy Sobieskiego. Do szacowanych 100 tysięcy złotych, władze miasta chcą dołożyć kolejne 10 tysięcy. Jak czytamy w uzasadnieniu:
„Na realizację tego zadania ogłoszony został przetarg nieograniczony. Wpłynęły 3 oferty, z czego najkorzystniejsza i jednocześnie najtańsza jest oferta na kwotę 94 tysięcy 710 złotych brutto.
Ponieważ z pozycji tej zlecono już mapę do celów projektowych konieczne jest zwiększenie planowanych wydatków na tym zadaniu o wymienioną kwotę, co pozwoli podpisać umowę z wybranym projektantem.”

Jutrzejsza sesja rozpocznie się o godzinie 12.