Region: jak zostać krwiodawcą i dawcą szpiku – rozmowa z pielęgniarką Katarzyną Korzeniewską

Data publikacji: 25.01.2021

Dokument ze zdjęciem potwierdzający tożsamość z numerem PESEL oraz ukończonych 18 lat wystarczą, aby zarejestrować się jako dawca krwi. Można to zrobić prosto z ulicy, na przykład w punkcie pobrań Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Skierniewicach. Mówi Katarzyna Korzeniewska, pielęgniarka ze skierniewickiego punktu pobrań w rozmowie z Łukaszem Sapturą:

W ubiegłym roku w Polsce dzięki dawcą szpiku aż 1198 pacjentów otrzymało krwiotwórcze komórki macierzyste bądź szpik, by móc wygrać z nowotworem krwi. Baza potencjalnych dawców szpiku powiększyła się o blisko 110 000. Obecnie zarejestrowanych jest ponad 1 770 000 potencjalnych dawców.
„Rejestracja jest bardzo łatwa” – mówi Katarzyna Korzeniewska. Wystarczy poprzez Fundację DKMS zamówić pakiet rejestracyjny: