Żyrardów: dofinansowanie na projekt związany z e-usługami

Data publikacji: 06.11.2020

Władzom Żyrardowa udało się pozyskać ponad 1,6tysięcy złotych dofinansowania. Dotacja zostanie przeznaczona na sfinansowanie projektu „E-usługi dla Miasta Żyrardów”.
Po jego wdrożenie żyrardowianie będą mieli dostęp do wniosków, deklaracji, pism, dokumentów w wersji elektronicznej. System wdrożony w projekcie pozwoli na korzystanie z e-usług z wykorzystaniem między innymi platformy e-PUAP.
Ponadto zostaną zakupione licencje, sprzęt, usługi wdrożeniowe oraz zostaną przeprowadzone szkolenia.
Projekt będzie realizowany w latach 2020-2022. Jego całkowity koszy to ponad 2,5 miliona złotych.