Skierniewice: zmarł profesor Tadeusz Janusz pierwszy rektor skierniewickiej uczelni

Data publikacji: 05.11.2020

W środę 4 listopada zmarł profesor Tadeusz Janusz, ekonomista i rektor Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Skierniewicach, obecnie Państwowej Uczelni imienia Stefana Batorego. Skierniewicką uczelnią kierował w latach 2007 – 2015.
Studia wyższe ukończył na kierunku „ekonomika przemysłu” na Wydziale Przemysłu ówczesnej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Łodzi. Doktorem nauk ekonomicznych został w 1966 roku, doktorem habilitowanym dziesięć lat później.

Foto: Uczelnia Państwowa imienia Stefana Batorego w Skierniewicach


W swoich badaniach naukowych skupiał się na problemach produkcji rozpatrywanych przez pryzmat zatrudnienia i od strony form jej organizacji, a przede wszystkim kooperacji.
Efektem tych badań są publikacja między innymi „Tendencje i problemy rozwoju przemysłu lekkiego w okresie transformacji ze szczególnym uwzględnieniem przemysły województwa łódzkiego” oraz „Efektywny nadzór korporacyjny”.
Profesor Tadeusz Janusz miał 83 lata.