Żyrardów: nowy odcinek ścieżki pieszo-rowerowej

Data publikacji: 02.07.2020

Zakończyła się budowa obustronnego ciągu pieszo-rowerowej w ulicy Mireckiego w Żyrardowie.
To ostatnie zadanie w ramach drugiego etapu projektu „Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza w gminach południowo-zachodniej części Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego poprzez budowę Zintegrowanego Systemu Tras Rowerowych”. Władzom miasta na jego realizację udało się pozyskać ponad 6 milionów złotych.
Dzięki temu dofinansowaniu powstało pięć dróg rowerowych o łącznej długości prawie 6 kilometrów. W sumie w mieście powstała sieć o łącznej długości 23 kilometrów. Przy powstało także zadaszonych wiat rowerowych ze stojakami na rowery i punktem naprawy dla rowerów.

Fot: Urząd Miasta w Żyrardowie