Skierniewice: skierniewiczanie na kartach „Deklaracji Podziwu i Przyjaźni dla Stanów Zjednoczonych” z 1926 roku

Data publikacji: 05.07.2020

W sobotę 4 lipca w rocznicę ogłoszenia Deklaracji Niepodległości Stanów Zjednoczonych w Muzeum Historycznym Skierniewic, historyk i dziennikarz radia RSC Łukasz Saptura opowiedział o wyjątkowym dokumencie z 1926 roku – „Deklaracji Podziwu i Przyjaźni dla Stanów Zjednoczonych”

W 1926 roku z inicjatywy członka Amerykańsko-Polskiej Izby Handlowo-Przemysłowej, Leopolda Kotnowskiego, w całej Polsce zebrano podpisy 5,5 miliona Polaków (co stanowiło 20% ówczesnej populacji naszego kraju). Miał to być wyraz wdzięczności za pomoc polityczną oraz humanitarną udzieloną przez Amerykanów dla Polski po I wojnie światowej.

Zebrane zostały one w 111 tomach. Podpisy złożyli między innymi prezydent Ignacy Mościcki, członkowie rządu z Józef Piłsudskim jako ministrem spraw wojskowych, przedstawiciele organizacji społecznych i religijnych oraz samorządowcy (również w powiatu skierniewickiego). Jednak najwięcej podpisów, to podpisy uczniów. Wśród nich uczniowie skierniewickich szkół podstawowych oraz średnich.

„Deklaracja…” dotarła do Stanów Zjednoczonych 14 października 1926 roku. Na ręce amerykańskiego prezydenta Calvina Cooligde’a przekazał ją jej pomysłodawca. Następnie z Białego Domu trafiła do Biblioteki Kongresu, gdzie znajduje się do dzisiaj.

Foto: Muzeum Historyczne Skierniewic/Biblioteka Kongresu