32 mln zł na nowy wiadukt.

Data publikacji: 19.06.2020

To największe dofinansowanie w historii samorządu Skierniewic.
Miasto złożyło przygotowany wniosek na początku lutego 2020 roku. dziś już wiadomo, że kwota blisko 32,4 mln złotych zasili budżet na potrzeby tej strategicznej dla miasta inwestycji – budowę nowej przeprawy przez tory oraz infrastrukturę poboczną czyli blisko 1 kilometr tzw. dróg serwisowych, prawie 2 kilometry chodników i ścieżki pieszo-rowerowej, inwestycja przewiduje także przebudowę sieci kanalizacyjnych, wodociągowych, gazowych i oświetleniowych. Utworzone zostaną także nowe miejsca postojowe. Zadanie ma zostać zrealizowane zgodnie z harmonogramem – do końca IV kwartału 2022 roku.