Skierniewice: Odwołane imprezy kulturalne i sportowe na terenie miasta

Data publikacji: 10.03.2020

W Skierniewicach, w związku z koronawirusem, odbyła się kolejna już narada Sztabu Kryzysowego. Tym razem podjęte zostały działania mające na celu zminimalizowanie kontaktu między mieszkańcami w czasie imprez masowych. Wśród innych zaleceń, jak mówi dyrektor Powiatowej Stacji Sanitarno Epidemiologicznej w Skierniewicach Justyna Łukasik jest odwołanie, bądź przełożenia przez szkoły wszelkich wycieczek.

Prezydent Jażdżyk zaznaczył, iż w obecnej sytuacji decyzje o odwołaniu imprez może wydać tylko w stosunku do imprez organizowanych przez Ratusza, czy też instytucje lub spółki miejskie. Funkcjonowanie targowiska, czy też sklepów wielkopowierzchniowych leży w gestii administratorów.