Łódzkie: najczęstsze powodach negatywnego rozpatrzenia przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych wniosku o świadczenie uzupełniające

Data publikacji: 29.11.2019

Zakład Ubezpieczeń Społecznych podsumował pierwsze tygodnie możliwości składania wniosków uzupełniających dla osób niesamodzielnych.
W Łódzkiem wpłynęło takich wniosków 24 tysiące. Ponad 9400 osób otrzymało już decyzje. W 94 procentach przypadków przyznano świadczenie potocznie nazywane „500 plus dla niepełnosprawnych”.
Określenie to wprowadza jednak w błąd – mówi Monika Kiełczyńska, regionalny rzecznik ZUS województwa łódzkiego – bo to nie stopień niepełnosprawności decyduje o przyznaniu świadczenia:

Jeżeli z uwagi na stan zdrowia, wnioskujący nie będzie mógł stawić się na badanie, lekarz przyjedzie do miejsca jego zamieszkania.
Wśród najczęstszych przyczyn braku prawa do świadczenia wymienia się niespełnienie kryterium dochodowego, brak niezdolności do samodzielnej egzystencji, zamieszkiwanie za granicą, pobyt w Zakładzie Karnym oraz niepełnoletność.