Przy Urzędzie Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego powstanie Młodzieżowy Sejmik

Data publikacji: 04.10.2019

Coraz więcej miasta decyduje się na powołanie organu doradczego w postaci Młodzieżowej Rady. Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego również zdecydował się na taki krok i podjął decyzję o powołaniu Młodzieżowego Sejmiku Województwa Mazowieckiego.
Radnym może zostać uczeń szkoły ponadpodstawowej lub ponadgimnazjalnej z województwa mazowieckiego. Formularz zgłoszeniowy należy przesłać do 25 października. Po tej dacie nastąpi ocena formalna zgłoszonych kandydatów. Radni będą wybierani na podstawie rozmowy kwalifikacyjnej przeprowadzonej w drugiej połowie listopada.
W skład Młodzieżowego Sejmiku wejdzie 51 radnych wybranych w siedmiu okręgach wyborczych.