Żyrardów: wprowadzili zmiany w tegorocznym budżecie

Data publikacji: 25.06.2019

Na ostatniej sesji Rady Miasta Żyrardów radni wprowadzili zmiany w tegorocznym budżecie. Między innymi zwiększono wydatki na utrzymanie czystości w mieście o blisko 620 tysięcy złotych oraz przeznaczono 300 tys. złotych dla Centrum Kultury.
Jednym z punktów obrad był dyskusja nad raportem o stanie miasta. Po debacie radni jednogłośnie zdecydowali o udzieleniu prezydentowi wotum zaufania. Również jednogłośnie udzielono włodarzowi miasta absolutorium.