Skierniewice: gdzie najczęściej dochodzi do kolizji drogowych

Data publikacji: 08.05.2019

Od wielu lat w Skierniewicach najczęstszą przyczyną kolizji drogowych jest nieustąpienie pierwszeństwa przejazdu. Kolejne to przekraczanie dozwolonej prędkości oraz niedostosowanie jazdy do warunków atmosferycznych:

wymieniał podkomisarz Robert Zwoliński, naczelnik Wydziału Ruchu Drogowego Miejskiej Komendy Policji w Skierniewicach. Najbardziej niebezpieczne skrzyżowania to skrzyżowania ulicy Batorego ze Strykowską, Makowskiej z Nowomiejską i na ulicy Sobieskiego z Wiaduktem.