Żyrardów: 540 drzew zostanie posadzonych w tym roku

Data publikacji: 17.04.2019

Wraz z nadejściem wiosny w Żyrardowie rozpoczęły się prace związane z rewitalizacją terenów zielonych. Wcześniej przeprowadzono inwentaryzację drzewostanu, żeby między innymi wytypować stare i chore drzewa. Jak mówi prezydent miasta Lucjan Krzysztof Chrzanowski:
„Wycinka drzew to ostateczność, poprzedzona oględzinami i ekspertyzami. Zależy nam, by zachować status miasta-ogrodu. Przemawia za tym liczba planowanych nowych nasadzeń drzew w Żyrardowie. Jeszcze w tym roku na terenie miasta pojawi się ich 540.”
Jako pierwszy rewitalizacji poddany zostanie park przy ulicy Wyspiańskiego, ponieważ tam stan drzew jest w najgorszej kondycji.
Jednak projekt nie zakłada tylko nowych nasadzeń. W żyrardowskich parkach wytyczone zostaną dodatkowe ścieżki, a przy nich pojawią się ławki. Projekt „Poprawa jakości życia mieszkańców poprzez rozwój terenów zieleni” dofinansowany jest z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.