Sochaczew: porozumienie między policją a Sanepidem

Data publikacji: 13.03.2019

W Sochaczewie podpisano porozumienie pomiędzy Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym a Komendantem Powiatowej Policji. To realizacja zapisów znowelizowanej ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii, na mocy której wprowadzone zostało między innymi pojęcie nowych substancji psychoaktywnych.

mówiła oficer prasowy Komendy Powiatowej Policji w Sochaczewie, młodszy aspirant Agnieszka Dzik, która dodaje, że w porozumieniu znalazł się również zapis o działaniach, które strony porozumienia mogą inicjować i organizować, np. szkolenia w zakresie zwalczania podaży środków zastępczych i nowych substancji psychoaktywnych.

foto: KPP Sochaczew