Dodatkowe patrole skierniewickich policjantów

Data publikacji: 21.03.2019

W skierniewickim Ratuszu podpisano dziś umowę pomiędzy władzami miasta ,a tutejszą Komendą Miejską Policji.

W myśl porozumienia samorząd przekaże policji 130 tys. zł. na tak zwane patrole ponadnormatywne. Oznacza to, iż już od 25 marca w różnych rejonach miasta pojawią się policjanci, którzy pracować będą poza godzinami wynikającymi z pracy w KMP. W sumie tych patroli będzie 800.

Ponadto Miasto Skierniewice dofinansuje zakup trzech nowych aut na potrzeby komendy.

Dokument podpisali Prezydent Miasta Skierniewice Krzysztof Jażdżyk oraz Komendant Miejski Policji młodszy inspektor Tomasz Jarzyna. Obaj panowie, tuż po podpisaniu porozumienia wydali wspólne oświadczenie.