Coraz więcej e-recept jest wystawianych w województwie łódzkim

Data publikacji: 29.03.2019

Coraz więcej e-recepty jest wystawianych w województwie łódzkim Pierwszą taką receptę w Łódzkiem i jedną z pierwszych w Polsce wystawiono w Skierniewicach 9 maja ubiegłego roku. Od tego czasu 51 lekarzy w województwie łódzkim wystawiło już ponad 42 tysiące recept dla ponad 4 tysięcy pacjentów.

mówiła Anna Leder, rzecznik łódzkiego oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia. Jak działa e-recepta? Lekarz wystawia receptę elektronicznie. Pacjent otrzymuje wydruki informacyjny lub e-receptę drogą elektroniczną – jako SMS z 4-cyfrowym kodem lub e-mail. Receptę może zrealizować w każdej aptece, farmaceuta skanuje kod z wydruku lub wpisuje 4-cyfrowy kod z SMS i PESEL, a pacjent otrzymuje lek.