Skierniewice: Nowe zasady w konkursie „Małych Grantów Kultury”

Data publikacji: 14.02.2019

Do 28 lutego można zgłaszać do Centrum Kultury i Sztuki w Skierniewicach pomysły do konkursu „Małe Granty Kultury”. To jeden ze sposobów nawiązania współpracy oraz budowa relacji partnerskich i form współpracy pomiędzy organizacjami pozarządowymi, grupami nieformalnymi i osobami fizycznymi a Centrum Kultury i Sztuki w Skierniewicach – poprzez wspieranie autorskich projektów z dziedziny kultury. Na temat konkursu Łukasz Saptura rozmawiał z Adamem Michalakiem: