Wyniki głosowania na Budżet Obywatelski Łowicza

Data publikacji: 17.12.2018

Łowiczanie poznali wyniki głosowania na projekty budżetu obywatelskiego. Wśród inwestycji ogólnomiejskich najwięcej głosów zdobyła budowa i oświetlenie boiska piłkarskiego z naturalną nawierzchnią przy szkole podstawowej numer 7. Zagłosowały na nią 1 344. Wśród projektów lokalnych zwyciężyły:

  • nowa nawierzchnia na bieżni przy Szkole Podstawowej nr 7 w Łowiczu (Bratkowice)
  • siłownia plenerowa – ogólnodostępne zdrowie za darmo (Górki)
  • poprawa estetyki i stanu sanitarnego przy kontenerach na śmieci (Henryka Dąbrowskiego)
  • nowy plac zabaw z siłownią plenerową na ul. Krudowskiego 10 a Krudowskiego 12 (Korabka)
  • budowa siłowni plenerowej na skwerze Solidarności (Kostka)
  • budowa zatoki parkingowej przy przedszkolu nr 4 w Łowiczu i remont ogrodzenia z przodu przedszkola: 66 (Nowe Miasto)
  • doświetlenie i doposażenie placów zabaw przy ulicach Włókienniczej i Czajki w urządzenia rekreacyjno- sportowe dla dzieci i młodzieży (Przedmieście)
  • Park Przyjazny Rodzinie – rewitalizacja parku przy Al. Sienkiewicza (Stare Miasto)
  • zagospodarowanie w formie skweru terenu – róg Kaliskiej, Starzyńskiego (Stefana Starzyńskiego)
  • modernizacja przepompowni oczyszczalni ścieków przy ul. Baczyńskiego i Nieborowskiej (Zatorze)

W tym roku łowicki ratusz przeznaczył na budżet partycypacyjny 1,3 miliona złotych. Na projekty lokalne  przeznaczono po 100 tys. zł, a na inwestycję ogólnomiejską – 300 tys. zł.