Radni gminy Skierniewice spotkali się po raz drugi w obecnej kadencji

Data publikacji: 04.12.2018

Za nami druga sesja rady gminy Skierniewice. W piątek 30 listopada zebrali się gminni radni, żeby między innymi ustalić wynagrodzenie wójta oraz wysokość diet i zwrotów kosztów podróży radnych. Ustalony został również skład poszczególnych komisji, wśród których znalazła się nowa – komisja skarg, wniosków i petycji. Jej przewodniczącym został Waldemar Pawlak.
Radni gminni głosowali również nad uchwałą dotyczącą zmian w regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie gminy. Rada na mocy uchwały sejmowej była zobowiązana do uchwalenie takiego regulaminu. Jednym z jego punktów jest pojawienie się nowego pojemnika na śmieci. Mówi zastępca wójta gminy Skierniewice Izabela Żaczkiewicz:

Wójt Gminy – Czesław Pytlewski złożył obszerne sprawozdanie z pracy w okresie międzysesyjnym, w którym mówił między innymi o spotkaniach z przedstawicielami Ochotniczych Straży Pożarnych na terenie gminy. Zapytałem gospodarza gminy o wnioski jakie wynikają z tych wizyt:

Sesja była również okazją do poruszenia w rozmowie z wójtem gminy Skierniewice tematu zmian w funkcjonowaniu urzędu. Jedna z nich może zależeć od decyzji samych mieszkańców, którzy do 9 grudnia mogą zgłaszać swoje propozycje godziny pracy urzędu gminy: