Wyniki wyborów z gmin Maków i Skierniewice.

Data publikacji: 22.10.2018

1689 głosów zdobył we wczorajszych dotychczasowy wójt Makowa Jerzy Stankiewicz i tym samym będzie wójtem przez kolejne 5 lat. Liczba głosów przełożyła się na blisko 56 % poparcia

Znamy już skład rady gminy Maków. Zasiądą w nich . Listę podajemy okręgami

Kazimierz Sałek

Agata Wójcik Michalak

Robert Korbeń

Robert Jacek Machaj

Tomasz Winciorek

Waldemar Rosiński

Sylwester Kazimierz Maciejewski

Urszula krupa

Joanna Filipek

Robert Maciejak

Maria Piechut

Tomasz Paweł Stopiński

Jerzy Kowara

Piotr Idrian

Piotr Perzyński

W radzie 8 głosów będzie posiadać komitet popierający Jerzego Stankiewicza , po trzy mandaty dla zwolenników Dariusza Kulety oraz Prawo i Sprawiedliwość. Jeden mandat dla Polskiego Stronnictwa Ludowego

Z kolei w gminie Skierniewice będzie druga tura wyboru wójta. Dotychczasowy wójt Dominik Moskwa zdobył 39,31%, zaś drugi z kandydatów Czesław Antoni Pytlewski 37,48%. Różnica to jedynie 55 głosów.

Sprawdźmy jak wygląda skład rady gminy. Listę podajemy okręgami:

Monika Urbaniak

Marek Janusz Faryj

Przemysław Jakub Romanowski

Urszula Wenus

Piotr Bednarek

Zbigniew Wacław Biernat

Waldemar Pawlak

Edward Mikulski

Teresa Barbara Borowa

Zbigniew Józef Kośka

Iwona Monika Pruszkowska

Gabriela Trębska

Witold Krzysztof Baranowski

Waldemar Paweł Syndoman

Grzegorz Wojenka

Większość w radzie będzie mieć Prawo i Sprawiedliwość które zgromadziło 9 mandatów . Pięcioma głosami będą dysponować radni idący do wyborów z komitetu Dominika Moskwy, zaś jeden otrzymał kandydat PSL