Muzuem w Łowiczu wyda płytę zawierającą polskie pieśni patriotyczne i wojskowe śpiewane w gwarze łowickiej

Data publikacji: 10.10.2018

Muzeum w Łowiczu otrzymało dofinansowanie ze środków Narodowego Centrum Kultury. 10 tysięcy złotych zostanie przeznaczone na realizację projektu „Niematerialne dziedzictwo – pieśni patriotyczne po łowicku”. Projekt ma na celu popularyzację dziedzictwa regionu łowickiego w zakresie gwary łowickiej i zakłada nagranie płyty zawierającej polskie pieśni patriotyczne i wojskowe powstałe w XIX i na początku XX wieku w wykonaniu Zespołu Śpiewaczego Ksinzoki śpiewane w gwarze łowickiej. Mówi dyrektor łowickiego muzeum Marzena Kozanecka – Zwierz:

Płyta wraz z publikacją zawierającą teksty utworów przełożone na gwarę łowicką oraz koncert w sali barokowej Muzeum w Łowiczu zorganizowany 18 listopada wpisują się w obchody setnej rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę.