W skierniewickiej Akademii Twórczości można oglądać prace Adama Głuszka

Data publikacji: 28.09.2018

Wczoraj w Akademii Twórczości w Skierniewicach została otwarta wystawa prac Adam Głuszka. Znalazły się na niej przede wszystkim drewniane figury. Rzeźby przedstawiają motywy sakralne, ludowe i obrzędowe. Rzeźbił postacie świętych, aniołów, diabłów, sceny chrystologiczne i maryjne. Jako pierwszy wprowadził do rzeźby sakralnej motywy zaczerpnięte z łowickiej kultury – rzeźbił madonny, anioły i świętych w łowickich strojach ludowych, nawiązujących do tradycji regionu. Jego ulubionym motywem były ptaki o czym mówiła podczas wernisażu etnograf Magdalena Bartosiewicz:

Wystawę w Akademii Twórczości można oglądać do 27 października.