Wkrótce ruszy program „Skierniewicka Karta Seniora”

Data publikacji: 24.08.2018

Na ostatniej sesji Rady Miasta Skierniewice (23 sierpnia) radni jednomyślnie przyjęli uchwałę w sprawie wprowadzenia programu „Skierniewicka Karta Seniora”. Jak czytamy w uzasadnieniu uchwały jego celem jest promowanie zdrowego i aktywnego stylu życia mieszkańców powyżej sześćdziesiątego roku życia, tworzenie przyjaznej seniorom przestrzeni publicznej, niwelowanie skutków ubóstwa i zapobieganie wykluczeniu społecznemu oraz marginalizacji osób starszych:

mówiła naczelnik wydziału rozwoju gospodarczego, sportu i spraw społecznych Urzędu Miasta Skierniewice Edyta Cieślak, która jednocześnie dodaje, że na rozpoczęcie funkcjonowania programu trzeba poczekać do momentu opublikowania wspomnianej uchwały w Dzienniki Urzędowy Województwa Łódzkiego: