Skierniewice pierwszym przystankiem Wojewódzkich Dni Seniora

Data publikacji: 27.08.2018

W minioną sobotę 25 sierpnia w Skierniewicach zorganizowano spotkanie w ramach Wojewódzkich Dni Seniora. To pierwsze z czterech – kolejne zaplanowano w Piotrkowie Trybunalskim, Sieradzu i Zgierzu. Pomysłodawcą wydarzenia jest samorząd województwa łódzkiego. W jego programie znalazły się między innymi występ chóru klubu seniora Radość w Łowiczu, kabaretu Spóźniony Zapłon działającego przy klubie seniora Zgoda w Skierniewicach czy koncert zespołu folklorystycznego również skierniewickiego klubu Seniora Ustronie.
To okazja do podsumowania działań samorządu wojewódzkiego w zakresie polityki senioralnej. Na ten temat z wicemarszałkiem województwa łódzkiego Dariuszem Klimczakiem rozmawiał Łukasz Saptura, który zacząłem własnie od pytania o dotychczasowe działania samorządu skierowane do seniorów: