Skierniewiczanie mogą skorzystać z dofinansowania

Data publikacji: 11.07.2018

Urząd Miasta Skierniewice oraz Zakład Wodociągów i Kanalizacji „WOD-KAN” zachęcają mieszkańców do skorzystania z dofinansowania na wykonanie podłączeń budynków do miejskiego systemu kanalizacyjnego w ramach programu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.

Aktualnie „WOD-KAN” realizuje projekt pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w mieście Skierniewice – etap II”. Prace związane z budową sieci kanalizacji sanitarnej będą prowadzone w ulicach: Trakcyjna, Warszawska, Rekreacyjna, Kolejowa, Pomarańczowa, Młynarska, Plantowa, Prosta, Wąska, Równoległa, Irysowa, Kwiatowa i Zadębie – sięgacz. Mieszkańcy tych ulic mają możliwość uzyskania dotacji na wykonanie podłączenia budynku do nowobudowanej sieci kanalizacji sanitarnej w wysokości do 50% kosztów całkowitych budowy przyłącza.

Spotkania informacyjne dla zainteresowanych mieszkańców odbędą się w następujących terminach:

13.07.2018 r. o godz. 18.00 w salce parafialnej przy Kościele Miłosierdzia Bożego na Zadębiu, ul. św. Faustyny Kowalskiej 1,

16.07.2018 r. o godz. 17.00 w budynku przy boisku do gry w hokeja na trawie na os. Rawka, ul. Trakcyjna 1.

Szczegółowych informacji na temat programu udzielają pracownicy wydziału Pozyskiwania Zewnętrznych Środków Finansowych Urzędu Miasta Skierniewice oraz pracownicy Zakładu Wodociągów i Kanalizacji.