Rewitalizacja okolic zamku w Sochaczewie

Data publikacji: 08.06.2018

Burmistrz Sochaczewa Piotr Osiecki podpisał umowę z wykonawcami kolejnego etapu rewitalizacji otoczenia zamku oraz sąsiadujacych z nim terenów parku Chopina u zbiegu ulic Warszawskiej i Traugutta oraz budowę bulwarów nad Bzurą.
W parku przeprowadzone zostaną prace pielęgnacyjne drzewostanu oraz nasadzenia nowej zieleni. Przy alejkach pojawią się lampy nawiazujące w swojej stylistyce do XIX latarni gazowych. Rozebrany zostanie budynek niedziałającej od lat toalety publicznej. W jej miejscu zainstalowane będą nowe toalety kontenerowe, zintegrowane z wiatą przystankową.
W ramach umów zostanie przebudowana ulica Podzamcze, przy której stanie pomnik ofiar drugiej wojny światowej znajdujący się obecnie przy ul. Traugutta.  Powstaną ścieżki pieszo-rowerowe wzdłuż wzgórza zamkowego i skarpy. Inwestycja ma zakończy się na przełomie tego i przyszłego roku. Nieco dłużej, bo do maja 2019 roku będzie trzeba poczekać na kawiarnię i bulwar spacerowy nad Bzurą.
Całkowity koszt wspomnianych inwestycji to ponad 15 milionów złotych. Duża część tej kwoty pochodzi z dofinansowania, między innymi z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska oraz Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego.