Muzeum w Nieborowie zaprasza na wernisaż wystawy „Pamiątki przeszłość 1796-1945 Berlińska linia Radziwiłłów”

Data publikacji: 07.06.2018

Muzeum w Nieborowie zaprasza na wernisaż wystawy „Pamiątki przeszłość 1796-1945. Berlińska linia Radziwiłłów” 16.06.2018 r., godz.18:00.

Prezentowana w Pałacu w Nieborowie wystawa, organizowana wspólnie z Fundacją Trzy Trąby, składa się w większości z dzieł należących do potomków berlińskiej linii Radziwiłłów. Część eksponatów przetrwała jako własność rodziny, mimo różnych katastrof dziejowych. Sporo przedmiotów zostało zakupionych w ciągu ostatnich 20 lat na aukcjach od prywatnych kolekcjonerów i antykwariuszy.
Zespół portretów, miniatur, litografii, rysunków, sreber, porcelany oraz licznych przedmiotów użytkowych to zaledwie niewielki ułamek kolekcji, która w XIX wieku zdobiła pałace Radziwiłłów m.in. w Berlinie, Antoninie, Ciszycy, Nieświeżu, Ołyce i Nieborowie.
Gromadzone latami obiekty są dziś doskonałym źródłem do poznania historii XIX-wiecznej arystokracji oraz atmosfery minionych czasów.

Nie każdy polski ród może poszczycić się tak wieloma wybitnymi osobami niemal w każdym pokoleniu. Wśród wielu rozgałęzień radziwiłłowskiego drzewa genealogicznego szczególną uwagę przyciąga historia tzw. linii berlińskiej, której protoplastą był Antoni Henryk Radziwiłł (1775–1833), syn wojewody wileńskiego Michała Hieronima i niezwykle ambitnej Heleny z Przeździeckich, założycielki słynnego ogrodu w Arkadii. Małżeństwo Antoniego z księżniczką pruską Fryderyką Luizą Hohenzollern (1770–1836), bratanicą króla Prus Fryderyka Wilhelma II otworzyło nowy rozdział w dziejach liczącej wówczas 400 lat historii rodziny Radziwiłłów.

W roku setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości chcemy z okazji tej wystawy pokazać, jaką ewolucję przeszła rodzina Radziwiłłów – poprzez bliskie związki z Prusami do wiernego oddania sprawie polskiej i ofiarnego budowania niepodległości.
Aktywnie działający w sferze politycznej, niejednokrotnie sprawujący wysokie funkcje wojskowe, członkowie rodziny kochali także piękno i pozostawali otwarci na różnorodne nowe idee. Byli mecenasami sztuki i sami tworzyli sztukę, otaczając się pięknymi przedmiotami. Z radziwiłłowskiego mecenatu korzystali m.in. tak wybitni artyści jak Fryderyk Chopin i Julian Fałat .

Patronat honorowy nad wydarzeniem objęła Pani Krystyna Radziwiłł – Milewska, Pani Maria Anna Radziwiłł oraz Ambasada Republiki Federalnej Niemiec.

Wystawę będzie można oglądać do 31.10.2018 roku.