Zgłoś swojego kandydata do tytułu Honorowy Ambasador Miasta Skierniewice

Data publikacji: 03.01.2018

Mieszkańcy Skierniewic co roku mają szansę wybrać swojego kandydata do tytułu Honorowy Ambasador Miasta Skierniewice. Do 15 stycznia można zgłaszać kandydatury osób, które poprzez swoją działalność i osiągnięcia przyczyniają się do promocji Skierniewic.

Kandydatów mogą zgłaszać pełnoletni mieszkańcy Skierniewic, instytucje publiczne, organizacje pozarządowe, związki i stowarzyszenia zawodowe oraz podmioty gospodarcze. Termin zgłoszeń upływa 15 stycznia 2018 r. Wyboru laureatów dokona kapituła powołana przez prezydenta.

Zgłoszenie wraz z uzasadnieniem można przesyłać pocztą na adres:

Urząd Miasta Skierniewice, ul. Rynek 1, 96-100 Skierniewice

lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres sekretariat@um.skierneiwice.pl

albo dostarczyć osobiście do sekretariatu, ul. Rynek 1.