Nieborów i Arkadia znalazły się na prestiżowej liście Pomników Historii

Data publikacji: 01.12.2017

Zabytkowy zespół pałacowo-ogrodowy w Nieborowie oraz Ogród Sentymentalno – Romantyczny w Arkadii znalazły się na liście Pomników Historii. Jak podkreśla kurator Monika Antczak, to efekt wieloletnich starań pracowników muzeum

 

Obszar nieborowskiego pomnika historii obejmuje rezydencję z pałacem, ogrodem, budynkami mieszkalnymi, gospodarczymi i ogrodowymi w Nieborowie oraz historycznie ukształtowaną przestrzeń ogrodu w Arkadii.

Pomnik Historii jest jedną z form ochrony zabytków wymienionych w Ustawie o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami. Może się nim stać zabytek nieruchomy wpisany do rejestru zabytków lub park kulturowy o szczególnym znaczeniu dla kultury Polski. Na liście Pomników Historii znajdują się obiekty o szczególnych wartościach materialnych i niematerialnych oraz znaczeniu dla dziedzictwa kulturowego kraju. Do elitarnego grona Pomników Historii mogą dołączać obiekty architektoniczne, krajobrazy kulturowe, układy urbanistyczne lub ruralistyczne, zabytki techniki, obiekty budownictwa obronnego, parki i ogrody, cmentarze, miejsca pamięci najważniejszych wydarzeń lub postaci historycznych oraz stanowiska archeologiczne. Rangę Pomnika Historii podkreśla fakt, że jest on ustanawiany przez Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej specjalnym rozporządzeniem na wniosek Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Pomniki Historii ustanawiane są od 1994 r. Do dziś to najwyższe wyróżnienie nadano 70 zabytkom.