Cyfryzacja w skierniewickim ratuszu

Data publikacji: 23.11.2017

W skierniewickim ratuszu szykuje się rewolucja informatyczna. Nowe e-usługi już wkrótce wpłyną na szybsze załatwianie spraw przez mieszkańców, między innymi w kwestiach dotyczących geodezji, choć nie tylko, a to dzięki kolejnym środkom jakie urząd miasta pozyskał z funduszy unijnych. Mówi Przemysław Rybicki rzecznik magistratu

W ramach realizowanego zadania cyfryzacją zostaną objęte m.in. dane planistyczne Miejscowych Planów Zagospodarowania Przestrzennego oraz Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego. Bazy danych będą wyposażone w niezbędne funkcjonalności ułatwiające mieszkańcom przeszukiwanie, odczytywanie oraz zarządzanie informacjami. Oznacza to, że poprzez cyfrowy dostęp będzie można m.in. pozyskać informacje o zagospodarowaniu działki, uzyskać wyrysy i wypisy ze studium, obsługiwać plany zagospodarowania przestrzennego czy w bardzo prosty sposób przekazać informację na przykład o niedziałających ulicznych latarniach. Z pełną listą funkcjonalności mieszkańcy zostaną zapoznani w miarę wdrażania kolejnych rozwiązań. Projekt zostanie zrealizowany w 2018 roku.

Nazwa projektu: Wdrożenie technologii teleinformatycznych, rozwój infrastruktury informacji przestrzennej oraz świadczenie e-usług publicznych w Mieście Skierniewice
Wartość projektu: 1 993 431  zł
Wartość dofinansowania: 1 361 254,24 zł