Uwaga kierowcy! Utrudnienia w centrum!

Data publikacji: 21.10.2017

Do 10 listopada nieprzejezdna będzie ul. Jagiellońska w Skierniewicach. Na odcinkach od budynku Starostwa Powiatowego, a także od skrzyżowania z ul. Prymasowską, Energetyka Cieplna buduje ciepłociąg.
Przez kilka najbliższych tygodni kierowcy muszą liczyć się z drobnymi utrudnieniami w centrum miasta. Od kilku dni Energetyka Cieplna buduje w ul. Jagiellońskiej instalację cieplną. Roboty odbywają się na dwóch odcinkach, od skrzyżowania z ul. Prymasowską oraz od skrzyżowania z ul. Konstytucji 3 Maja.
Prosimy o zachowanie szczególnej ostrożności oraz stosowanie się do czasowej zmiany organizacji ruchu! 
Energetyka Cieplna przeprasza za powstałe utrudnienia!