Ruszyła kolejna edycja Skierniewicera

Data publikacji: 11.10.2017

Do 15 października w Skierniewicach realizowany jest projekt zatytułowany „Skierniewicerzy, czyli sąsiedzi”. Jego celem jest poszerzenie wiedzy na temat wielowiekowej obecności Żydów w Skierniewicach, ich wkładu w rozwój społeczno-gospodarczy miasta oraz poznanie charakterystycznych elementów kultury żydowskiej. Na program wydarzenia składają się wystawy, koncerty, warsztaty, wykłady.

Program:
11.10
godz. 10.oo i 12.oo, IHS, Zbigniew Dzik „Śladami skierniewickich Żydów” wykład

12.10
godz. 18.oo, AT, „Z narażeniem życia – Polacy ratujący Żydów podczas Zagłady” wernisaż wystawy przygotowanej we współpracy z Muzeum Historii Żydów Polskich

13.10
godz.11.oo -15.00, IHS, warsztaty wycinanki hebrajskiej
godz. 16.oo, IHS, rozstrzygnięcie konkursu fotograficznego „Fotosynteza 5”, wernisaż wystawy pokonkursowej,
godz. 17.00, AT, „Niepewność” – sentymentalna podróż w czasie z piosenką żydowską – Dominika Dawidowicz – wokal, Włodzimierz Stefanowicz – fortepian

14.10
godz.– 16.00, IHS, Szum Butów Stróża, koncert
godz. 17.oo, IHS, Waldemar Bronicz „Rodzina Karpów ze Skierniewic” – wykład
godz. 18.00, IHS Estera Karp, wernisaż wystawy

15.10
godz. 10.oo-13.oo, IHS, warsztaty kaligrafii hebrajskiej
godz. 15.00, IHS, spacer śladami skierniewickich Żydów
godz. 17.oo, IHS, koncert kantora Symchy Kellera

 

Projekt realizowany przez Towarzystwo Przyjaciół Skierniewic, Izbę Historii Skierniewic i Akademię Twórczości jest dofinansowany ze środków Narodowego Centrum Kultury w ramach programu Bardzo Młoda Kultura.