Ponad 1,3 mln na e-usługi dla mieszkańców…

Data publikacji: 21.10.2017

Miasto kolejny raz skutecznie sięga po unijne pieniądze. Tym razem środki posłużą na poprawienie e-usług, dzięki czemu mieszkańcy i przedsiębiorcy, bez konieczności wychodzenia z domu będą mogli załatwić urzędowe sprawy
 Jak mówi Zbigniew Sawicki, naczelnik wydziału pozyskiwania zewnętrznych środków finansowych udogodnienia będą odczuwalne w wielu sprawach, z którymi do urzędu zgłaszają się mieszkańcy
Tym razem chodzi o ponad 1,3 mln zł z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na projekt – „Wdrożenie technologii teleinformatycznych, rozwój infrastruktury informacji przestrzennej oraz świadczenie E-usług publicznych w mieście Skierniewice”. Wniosek o dofinansowanie złożony przez nasze miasto przeszedł pozytywną ocenę merytoryczną i znalazł się na liście wniosków zakwalifikowanych. Całkowita wartość projektu wynosi ponad 1,9 mln zł, a kwota dofinansowania to ponad 1,3 mln zł.
Celem projektu jest przede wszystkim podniesienie jakości oraz rozszerzenie zakresu usług publicznych świadczonych drogą elektroniczną przez Urząd Miasta w Skierniewicach. Osiągnięcie tego celu jest możliwe poprzez realizację takich zadań jak rozwój infrastruktury informatycznej i wdrożenie 20 profesjonalnych e-usług na wysokim poziomie. Dzięki temu, uatrakcyjniona zostanie oferta urzędu, a mieszkańcy oraz przedsiębiorcy będą mogli załatwiać wiele spraw bez konieczności wychodzenia z domu.