Dofinansowanie w formie pożyczki dla skierniewickiego WOD-KANu

Data publikacji: 20.07.2017

Zakład Wodociągów i Kanalizacji „WOD-KAN” Sp. z o.o. w Skierniewicach otrzyma ponad 32 mln zł pożyczki. Wczoraj w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zawarto umowę o dofinansowanie w formie pożyczki inwestycyjnej przedsięwzięcia pod nazwą „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w mieście Skierniewice – etap II”.

Przedsięwzięcie realizowane będzie na terenie aglomeracji Skierniewice. Zakres rzeczowy obejmuje modernizację oczyszczalni ścieków wraz z częścią osadową w Mokrej Prawej, budowę i przebudowę kanalizacji sanitarnej, sieci wodociągowej, modernizację ujęć wody, stacji uzdatnia wody  oraz przepompowni ścieków (więcej na temat inwestycji – kliknij)

Przypomnijmy to już drugie dofinansowanie na realizację tego dużego przedsięwzięcia inwestycyjnego w naszym mieście. W marcu informowaliśmy o ogromnym sukcesie WOD-KANu, który na realizację projektu pozyskał ponad 73 mln zł. Teraz, jako uzupełnienie wkładu krajowego dla projektów dofinansowanych ze środków wspólnotowych, udało się pozyskać kolejne 32 mln zł. Dodajmy całkowity koszt realizacji przedsięwzięcia wynosi ponad 140 mln.

Umowa została ratyfikowana w obecności Pawła Sałka-Sekretarza Stanu, Pełnomocnika Rządu ds. polityki klimatycznej, Artura Michalskiego Zastępcy Prezesa NFOŚiGW, Jacka Pełki – Prezesa Zakładu Wodociągów i Kanalizacji „WOD-KAN” Sp. z o.o. w Skierniewicach oraz Krzysztofa Jażdżyka Prezydenta Miasta Skierniewice.