Zmiany organizacji ruchu w Łowiczu w Boże Ciało

Data publikacji: 13.06.2017

Obszar na którym będą się odbywały uroczystości religijne, będzie wyłączony z ruchu w dniu 15.06.2017 r. od godz. 6.00 do 16.00:

 • ul. Mostowa (od skrzyżowania z ul. Starorzecze do Placu Stary Rynek) – ulica na w/w odcinku będzie wyłączona z ruchu.
 • ul. Tkaczew (od zjazdu na parking przy sklepie DORA przed ul. 3 Maja do ul. 3 Maja) – ulica na w/w odcinku będzie wyłączona z ruchu.
 • ul. 3 Maja (od zjazdu na parking zlokalizowany na terenie kolejowym do Placu Stary Rynek) – ulica na w/w odcinku będzie wyłączona z ruchu.
 • ul. 1 Maja (od zjazdu na teren marketu „Mila” do ul. Tkaczew) -ulica na w/w odcinku będzie zamknięta dla ruchu.
 • ul. Gen Klickiego (od ul. Arkadyjskiej do ul. 1 Maja)
 • ul. Podrzeczna (od ul. Kanonicznej do Placu Stary Rynek) – ulica na w/w odcinku będzie zamknięta dla ruchu.
 • ul. Zduńska (od ul. Browarnej do Placu Stary Rynek) – wyłączona z ogólnodostępnego ruchu pojazdów.
 • ul. Plac Koński Targ (od ul. Aleje Sienkiewicza do ul. Kaliskiej) – ulica będzie całkowicie wyłączona z ruchu z uwagi na wyłączenie z ruchu ulic sąsiednich w tym odcinka ul. Kaliskiej od wysokości zjazdu na teren parkingu przy budynku Sądu Rejonowego.
 • ul. 11 Listopada (od ul. Aleje Sienkiewicza do Placu Stary Rynek) – ulica będzie całkowicie wyłączona z ruchu z uwagi na wyłączenie z ruchu ulic sąsiednich.
 • ul. Pijarska (od ul. Aleje Sienkiewicza do ul. Zduńskiej) – wyłączona z ogólnodostępnego ruchu pojazdów.
 • ul. Chopina (od ul. Aleje Sienkiewicza do ul. Zduńskiej) – wyłączona z ogólnodostępnego ruchu pojazdów.
 • ul. Akademicka (od. ul. Nowej do ul. Aleje Sienkiewicza)

Obszar na którym odbędą się imprezy kulturalno- rozrywkowe „Boże Ciało w stolicy Księstwa Łowickiego” będzie wyłączony z ruchu w dniu 15.06.2017 r. od godz. 6.00 do 19.00. (na planie orientacyjnym zaznaczony kolorem pomarańczowym).

 • ul. Stanisławskiego (od ul. Kurkowej do Nowego Rynku) – ulica na w/w odcinku będzie zamknięta dla ruchu.
 • ul. Wąska (od ul. Długiej do ul. Nowy Rynek ) – ulica na w/w odcinku będzie zamknięta dla ruchu.
 • ul. Kozia (od ul. Zduńskiej do ul. Podrzecznej) – ulica na w/w odcinku będzie zamknięta dla ruchu z uwagi na wyłącznie z ruchu ulic sąsiednich.
 • ul. Bielawska – ulica na w/w odcinku będzie zamknięta dla ruchu.
 • ul. Zduńska (od ul. Nowy Rynek do ul. Browarnej) – ulica na w/w odcinku będzie zamknięta dla ruchu z uwagi na wyłącznie z ruchu ulic sąsiednich.
 • ul. Ciemna (od ul. Konopackiego do ul. Nowy Rynek) – ulica trwale wyłączona z ruchu.

Obszar przeznaczony do działalności handlowej określony poniżej będzie wyłączony z ruchu w dniu 15.06.2017 r. od godz. 5.00 do godz. 22.00. (na planie orientacyjnym zaznaczony kolorem niebieskim).

 • ul. Kaliska – wyłączony z ruchu odcinek ulicy od ul. Dziewiarskiej do miejsca zjazdu na teren parkingu przy pływalni miejskiej.
 • ul. S. Starzyńskiego – ulica wyłączona z ruchu na całej długości od skrzyżowania z ul. Gen. Sikorskiego

[źródło: lowicz.eu]