100 tys. zł na patrole ponadnormatywne

Data publikacji: 01.05.2017

Ponad 500 dodatkowych policyjnych patroli uda się zrealizować dzięki środkom jakie skierniewicki samorząd przekaże lokalnej policji. 27 kwietnia w ratuszu Prezydent Krzysztof Jażdżyk oraz Komendant Miejski Policji podinsp. Tomasz Jarzyna podpisali porozumienie w tej sprawie.

Głównym założeniem podpisanej umowy jest przekazanie lokalnej policji kwoty 100 tysięcy złotych, która to zostanie przeznaczona na rekompensatę pieniężną za czas służby ponadnormatywnej. Dzięki środkom już od majowego weekendu w mieście pojawią się dodatkowe piesze patrole. Taka forma aktywności mundurowych bezpośrednio wpływa na poprawę bezpieczeństwa w Skierniewicach i ma długofalowe korzyści.

Warto dodać, że służby ponadnormatywne będą realizowane przez policjantów w ramach miejskiego programu „Bezpieczne miasto”.  Policjanci na dodatkowych -ponadnormatywnych dyżurach będą realizowali zadania związane z utrzymaniem ładu i porządku publicznego na terenie miasta oraz zapewniali bezpieczeństwo jego mieszkańcom. Głównie popołudniem, patrole piesze kierowane będą w miejsca zagrożone, zdiagnozowane podczas analizy stanu bezpieczeństwa. Ponadto funkcjonariusze będą też zabezpieczali organizowane przez Urząd Miasta Skierniewice wydarzenia plenerowe i imprezy publiczne.