Ogromne dofinansowanie dla Skierniewic

Data publikacji: 12.03.2017

W piątek 10 marca miało miejsce historyczne wydarzenie dla Skierniewic. W Warszawie w siedzibie Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej podpisana została umowa o  dofinansowanie w wysokości 73 112 816,14 zł netto projektu „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w mieście Skierniewice – etap II” ze środków POIiŚ na lata 2014-2020.

To ogromnie ważny moment dla rozwoju Skierniewic. Zrealizujemy w ciągu trzech lat szereg inwestycji, które przede wszystkim wpłyną na poprawę warunków życia mieszkańców naszego miasta.- podsumował jeszcze w Warszawie, podpisanie umowy prezydent Krzysztof Jażdżyk. Realizacja projektu potrwa trzy lata, ale pierwsze prace realizowane będą już w tym roku. Przeprowadzenia tak dużej inwestycji pociągnie za sobą szereg niedogodności. – Już teraz zwracam się z apelem do Skierniewiczan. Przed nami ogromne wyzwanie i szereg utrudnień, proszę więc już teraz o wyrozumiałość, bo po chwilowych niedogodnościach zyskają wszyscy mieszkańcy naszego miasta. – zakończył prezydent.

Pod względem wysokości wnioskowanego dofinansowania Skierniewice z kwotą ponad 73 mln zł znalazły się na 5 miejscu w kraju za Katowicami, Jarocinem, Krakowem i Opolem. Przypomnijmy, że całkowity koszt projektu wynosi 114 686 770,43 zł netto (140 277 471,63 zł brutto). Kwota dofinansowania to 73 112 816,14 zł netto, tj. 63,75% całości zadania. Wkład własny ZWiK „WOD-KAN” sp. z o.o. Skierniewice wynosi 41 573 954,29 zł netto, w tym pożyczka z NFOŚiGW w wysokości 37 342 832,95 zł. Okres kwalifikowania wydatków rozpoczyna się 1 stycznia 2014 i kończy 31 grudnia 2022 r.


W zakres projektu wchodzą następujące zadania:
  • Modernizacja Oczyszczalni Ścieków wraz z częścią osadową w Mokrej Prawej
  • Budowa około 7,5 km kanalizacji sanitarnej w ul. Trakcyjnej, Warszawskiej, Rekreacyjnej, Kolejowej, Trakcyjnej, Pomarańczowej, Młynarskiej, Plantowej,Prostej, Wąskiej, Równoległej, Irysowej, Cytrynowej, Kwiatowej, Zadębie sięgacz, Nowobielańskiej,Miłej, Granicznej, Nowobielańskiej/Dobrej.
  • Rozdział około 5 km kanalizacji ogólnospławnej w ul. Armii Krajowej, Trzcińskiej, Niepodległości, Kopernika, Nasturcjowej, wraz z budową kanalizacji deszczowej w ul. 1-go Maja.
  • Modernizacja 30 sztuk przepompowni ścieków (w tym budowa monitoringu sieci kanalizacyjnej) wraz z budową systemu monitoringu przepływu i ciśnienia w sieci wodociągowej.
  • Modernizacja stacji uzdatniania wody i ujęć wody – wraz z budową nowego ujęcia wody,
  • Budowa około 1,7 kmsieci wodociągowej w ul. Traugutta, Trakcyjnej, Miłej, wraz z przebudową wodociągu w ul. Armii Krajowej.
  • Zakup trzech samochodów specjalistycznych do eksploatacji sieci wod-kan.
  • Modernizacja stacji transformatorowych oczyszczalni ścieków i SUW.
  • Zakup oprogramowania (klasy GIS) do zarządzania majątkiem spółki.

źródło Skierniewice.eu