Skierniewicki WOD-KAN zyskał 400 tysięcy złotych

Data publikacji: 08.01.2017

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi umorzył część pożyczki skierniewickiemu Zakładowi Wodociągów i Kanalizacji. Dzięki temu spółka miejska zyskała prawie 400 tysięcy złotych. Kwota zostało pożyczona na budowę podczyszczalni ścieków deszczowych przy ul. Przemysłowej. Zgodnie z zapowiedziami zaoszczędzone środki zostaną w całości przeznaczone na realizację budowy sieci wodociągowej w ulicach Jana III Sobieskiego i Unii Europejskiej oraz modernizacja przepompowni ścieków przy ul. Berlinga i Fabrycznej.