Zapadł wyrok w procesie cywilnym Krzysztof Jażdzyk kontra Leszek Trębski

Data publikacji: 02.12.2016

Zapadł wyrok, w którym uznano winę radnego Leszka Trębskiego w sprawie pomówienia prezydenta Skierniewic – Krzysztofa Jażdżyka za pomocą wpisu na portalu społecznościowym. Radny Leszek Trębski zamieścił tekst, w którym sugerował, że Krzysztof Jażdżyk w sposób niezgodny z prawem wpłynął na wynik przetargu na działkę przy ulicy Łowickiej. Decyzją sądu zamieszczone w internecie zarzuty radnego zostały uznane za nieprawdziwe. Sąd wymierzył oskarżonemu Leszkowi Trębskiemu karę grzywny w wysokości 7 tysięcy złotych, a także 1452 złotych zwrotu kosztów procesu i 700 zł na rzecz Skarbu Państwa. Wyrok nie jest prawomocny. Po rozprawie poprosiliśmy o komentarz prezydenta Skierniewic Krzysztofa Jażdżyka.