E-faktury za wodę w Skierniewicach

Data publikacji: 23.12.2016

sWychodząc naprzeciw oczekiwaniom klientów, Zakład Wodociągów i Kanalizacji „WOD-KAN” od 7 grudnia br. wystawia elektroniczne faktury za usługi.  E-faktura jest propozycją skierowaną zarówno do dużych firm czy instytucji, jak i do klientów indywidualnych oraz rozwiązaniem korzystnym dla środowiska naturalnego.
Faktura elektroniczna, zwana e-fakturą, zastępuje tradycyjną fakturę papierową, z tą różnicą, że jest wystawiana, dostarczana oraz przechowywana w formie elektronicznej. Klient otrzymuje e-fakturę tuż po jej wystawieniu na wskazany przez siebie adres e-mail. Ma dostęp do dokumentu z dowolnego komputera przez przeglądarkę internetową. Jest to ułatwienie kontaktu z usługodawcą dla klientów przebywających poza terenem miasta. Oprócz bezpłatnego przejścia na e-fakturę klienci miejskich wodociągów mogą skorzystać z bezpłatnych powiadomień SMS o wystawieniu e-faktury i zbliżającym się terminie płatności.
W celu przystąpienia do e-faktury wystarczy wypełnić oświadczenie o wyrażeniu zgody na otrzymywanie faktur drogą elektroniczną oraz bezpłatnych powiadomień SMS. Wypełniony formularz należy dostarczyć osobiście do Biura Obsługi Klienta lub przesłać na adres: ZWiK „WOD-KAN” sp. z o.o., Mokra Prawa 30, 96-100 Skierniewice. Formularz oświadczenia oraz Regulamin wystawiania i przesyłania faktur w formie elektronicznej dostępne są na stronie wodkan-skierniewice.com.pl oraz w Biurze Obsługi Klienta. Od dnia złożenia oświadczenia faktury będą dostarczane w formacie PDF na wskazany w oświadczeniu adres e-mail. Dostęp do e-faktury nie wymaga żadnych dodatkowych rejestracji.