Sprawdziliśmy komu należy się tegoroczna wyprawka szkolna

Data publikacji: 05.09.2016

Podobnie jak w latach ubiegłych, również w roku szkolnym 2016/2017 funkcjonuje program: „Wyprawka szkolna”. W tym roku dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych przysługuje wyłącznie uczniom niepełnosprawnym. Mówi Zofia Ulińska z Wydziału Edukacji Urzędu Miasta w Skierniewicach.

Wniosek o dofinansowanie zakupu podręczników w ramach programu: „Wyprawka szkolna 2016” rodzice uczniów lub uczniowie pełnoletni powinni złożyć do dyrektora szkoły, w terminie do 7 ego września.

Pozostając przy temacie szkolnictwa, przypominamy komu w tym roku szkolnym – oprócz uczniów objętych programem: „Wyprawka szkolna 2016” należą się bezpłatne podręczniki.