Zmiany w egzaminie maturalnym w technikach

Data publikacji: 10.05.2016

W tym roku w technikach zostały wprowadzone zmiany w ustnych egzaminach maturalnych z języka polskiego. Dotychczasowa prezentacja, przygotowywana przez ucznia przez cały rok szkolny, została zastąpiona wypowiedzią na wylosowany temat. Inną zmianą planowaną na przyszły rok będzie możliwość odwołania się o od wyniku z matury. Dyrektor Zespołu Szkół Zawodowych numer 1 w Skierniewicach Waldemar Janus uważa, że to dobre rozwiązanie:

Najważniejsze zmiany dla techników to:

  1. zmiana formuły części ustnej egzaminu z języka polskiego – prezentację zastąpi wypowiedź ustna na określony temat. Zdający będzie losował zadanie egzaminacyjne zawierające tekst kultury (literacki lub ikoniczny, lub popularnonaukowy z zakresu wiedzy o języku) oraz odnoszące się do niego polecenie. Zadaniem zdającego będzie – po 15-minutowym przygotowaniu – wygłoszenie wypowiedzi monologowej, a następnie uczestniczenie w związanej z tą wypowiedzią rozmowie z zespołem przedmiotowym.
  2. egzaminy z przedmiotów dodatkowych w części pisemnej będzie można zdawaćwyłącznie na poziomie rozszerzonym, a w przypadku języków obcych nowożytnych – na poziomie rozszerzonym albo dwujęzycznym.
  3. obowiązek przystąpienia do części pisemnej egzaminu z jednego wybranego przedmiotu dodatkowego na poziomie rozszerzonym jako dodatkowy warunek zdania egzaminu maturalnego.

Przypomnijmy że taka sama zmiana nastąpiła w liceach w ubiegłym roku.