Rajd Rowerowy „Śladami Chełmońskiego”

Data publikacji: 17.05.2016

Niedzielę 29 maja powinni rezerwować sobie miłośnicy dwóch kółek. Tego dnia o godzinie 9:30 rusza kolejna edycja rajdu rowerowego „Śladami Chełmońskiego”. Szczegóły przedstawił Łukasz Nowakowski z Gminnego Centrum Informacji

Licząca 60 kilometrów trasa kończyć się będzie w miejscowości Wręcza. Formularz zgłoszeniowy dostępny jest w siedzibie Ośrodka Sportu i Rekreacji w Mszczonowie.

Uwaga! Osoby niepełnoletnie muszą dodatkowo posiadać pisemną zgodę rodzica lub prawnego opiekuna – podpisane oświadczenie zawarte w Karcie Zgłoszenia.

REGULAMIN RAJDU

sladami chelmonskiego