100 tysięcy na ponadnormatywne patrole

Data publikacji: 27.04.2016

Nawet ponad 500 dodatkowych policyjnych patroli uda się zrealizować dzięki środkom jakie skierniewicki samorząd przekaże lokalnej policji. Decyzję w tej sprawie podjęli radni w grudniu minionego roku. W środę (27.04) w ratuszu Prezydent Krzysztof Jażdżyk oraz Komendant Miejski Policji podinsp. Tomasz Jarzyna podpisali porozumienie w tej sprawie. 

policjaporozumienie-6237

Głównym założeniem podpisanego porozumienia jest przekazanie lokalnej policji kwoty 100 tysięcy złotych, która to zostanie przeznaczona na rekompensatę pieniężną za czas służby ponadnormatywnej. Dzięki środkom już od majowego weekendu w mieście pojawią się dodatkowe piesze patrole. Ta forma aktywności mundurowych bezpośrednio wpływa na poprawę bezpieczeństwa w Skierniewicach.
– Taka współpraca od wielu lat się sprawdza, mieszkańcy czują się bezpieczniej. Przekazanie środków to ważna decyzja, za którą dziękuję także radnym Rady Miasta Skierniewice – mówił podczas podpisania dokumentów Prezydent Krzysztof Jażdżyk.

policjaporozumienie-6257

Jak tłumaczy komendant Tomasz Jarzyna, tego typu współpraca przynosi wymierne, długofalowe korzyści. Wystarczy spojrzeć chociażby na stan bezpieczeństwa na ulicach prowadzących w okolicę dworca PKP.
– Te ulice dziś są wyjątkowo bezpieczne, nie zawsze jednak tak było. Właśnie przy pomocy patroli ponadnormatywnych, kierowanych bardzo często w tamten rejon miasta, zlikwidowaliśmy największe problemy – podkreślał komendant.

Pieniądze przekazane na organizację ponadnormatywnych patroli to nie jedyny przykład finansowej współpracy samorządu z policją. W tym roku przekazano komendzie 60 tysięcy złotych na wkład do zakupu kolejnych dwóch radiowozów.

policjaporozumienie-6226policjaporozumienie-6249

źródło UM Skierniewice