Kto ratuje jedno życie ratuje cały świat

Data publikacji: 15.03.2016

W związku z otwarciem 17 marca Muzeum Polaków Ratujących Żydów zachęcam do zapoznania się z informacjami umieszczonymi na stronie głównej portalu edukacyjnego IPN www.pamiec.pl.

Przypominam, że Radio RSC jest partnerem akcji edukacyjnych IPN, oddział w Łodzi. W tym dniu wspominać będziemy bohaterów tamtych strasznych dni. W tym niezwykła rodzinę Ulmów, którzy oddali życie za dwie rodziny żydowskie ukrywane w latach 1943-44. Niemcy rozstrzelali cała ośmioosobową rodzinę Ulmów w tym sześcioro dzieci.

ulmowie 2

IPN TV – Historia dla Ciebie – pamięć.pl – Odcinek 4

http://pamiec.pl/pa/ipn-notacje-ipn-tv/historia-dla-ciebie-pam/14746,IPN-TV-Historia-dla-Ciebie-pamiecpl-Odcinek-4.html

 

Rejestr faktów represji na obywatelach polskich za pomoc ludności żydowskiej w okresie II wojny światowej

http://pamiec.pl/pa/biblioteka-cyfrowa/publikacje/15522,Rejestr-faktow-represji-na-obywatelach-polskich-za-pomoc-ludnosci-zydowskiej-w-o.html

 

TEKA EDUKACYJNA „Polacy ratujący Żydów w latach II wojny światowej”

http://pamiec.pl/pa/edukacja/materialy-edukacyjne-i/teki/9628,Polacy-ratujacy-Zydow-w-latach-II-wojny-swiatowej.html

 

Portal edukacyjny www.zyciezazycie.pl:

http://pamiec.pl/pa/tylko-u-nas/14271,wwwzyciezazyciepl.html

 

URATOWALI MNIE POLACY – rozmowa z Filipem Białowiczem, uciekinierem z niemieckiego obozu zagłady w Sobiborze

http://pamiec.pl/pa/tylko-u-nas/14365,URATOWALI-MNIE-POLACY-rozmowa-z-Filipem-Bialowiczem-uciekinierem-z-niemieckiego-.html

 

Jan Karski (1914-2000) – broszura edukacyjna

http://pamiec.pl/pa/biblioteka-cyfrowa/patroni-naszych-ulic/15748,Jan-Karski-1914-2000.html

 

„NIE ZNOSZĘ, KIEDY KRZYWDZĄ NIEWINNYCH LUDZI” – artykuł dr Aleksandry Namysło, IPN Katowice

http://pamiec.pl/pa/tylko-u-nas/13619,NIE-ZNOSZE-KIEDY-KRZYWDZA-NIEWINNYCH-LUDZIquot-artykul-dr-Aleksandry-Namyslo-IPN.html

 

Karol Madaj, Małgorzata Żuławnik, Proboszcz getta – publikacja w formacie epub, pdf i mobi

http://pamiec.pl/pa/biblioteka-cyfrowa/publikacje/15467,Karol-Madaj-Malgorzata-Zulawnik-Proboszcz-getta-publikacja-w-formacie-epub-pdf-i.html

 

OSTATNI ŚWIADEK – audycja Jolanty i Andrzeja Rudników z Polskiego Radia Koszalin

http://pamiec.pl/pa/tylko-u-nas/14448,OSTATNI-SWIADEK-audycja-Jolanty-i-Andrzeja-Rudnikow-z-Polskiego-Radia-Koszalin.html

 

IPN TV – Relacja Piotra Zettingera o ucieczce z warszawskiego getta

http://pamiec.pl/pa/ipn-notacje-ipn-tv/ipn-tv/13241,Relacja-Piotra-Zettingera-o-ucieczce-z-warszawskiego-getta.html

 

Wystawa »Kto ratuje jedno życie, ratuje cały świat…« Pomoc ludności żydowskiej pod okupacją niemiecką w województwie białostockim (1941–1944)

http://pamiec.pl/pa/edukacja/wystawy/ii-wojna-swiatowa/zaglada-zydow/14521,Kto-ratuje-jedno-zycie-ratuje-caly-swiat-Pomoc-ludnosci-zydowskiej-pod-okupacja-.html

 

Wystawa „Aktion Reinhardt” – zagłada Żydów w Generalnym Gubernatorstwie

http://pamiec.pl/pa/edukacja/wystawy/ii-wojna-swiatowa/zaglada-zydow/15072,Aktion-Reinhardt-zaglada-Zydow-w-Generalnym-Gubernatorstwie.html

 

Polacy i Żydzi – dobre sąsiedztwo. Archiwalny dodatek prasowy.

http://pamiec.pl/pa/biblioteka-cyfrowa/dodatki-do-prasy/9722,Polacy-i-Zydzi-dobre-sasiedztwo.html

 

Życie za życie – Sprawiedliwi przeciwko niemieckiemu i ukraińskiemu ludobójstwu. Archiwalny dodatek prasowy.

http://pamiec.pl/pa/biblioteka-cyfrowa/dodatki-do-prasy/9714,Zycie-za-zycie-Sprawiedliwi-przeciwko-niemieckiemu-i-ukrainskiemu-ludobojstwu.html

 

Życie za życie. Archiwalny dodatek prasowy.

http://pamiec.pl/pa/biblioteka-cyfrowa/dodatki-do-prasy/9672,Zycie-za-zycie.html

 

Księża ratujący Żydów. Archiwalny dodatek prasowy.

http://pamiec.pl/pa/biblioteka-cyfrowa/dodatki-do-prasy/9838,Ksieza-ratujacy-Zydow.html